Contact

Openingstijden

Afvalbrengstation Wageningen

Adres:
Nudepark 77, Wageningen

Openingstijden:
maandag t/m vrijdag: 07.30 - 16.00 uur
zaterdag: 10.00 - 16.00 uur

Het afvalbrengstation is op feestdagen gesloten. Op 24-12-2016 en op 31-12-2016 sluit het afvalbrengstation om 15.00 uur.
Op Goede Vrijdag en op de dag na Hemelvaart zijn wij wel geopend.

Toegang op vertoon van afvalpas.

Herbruikbare goederen?
Breng deze naar Emmaus Regenboog aan de Herenstraat 9!

Wat kunt u op het afvalbrengstation brengen?
Op het station kunt u veel soorten huisvuil brengen: grof huisvuil, tuinafval, papier, flessenglas en vlakglas, metalen (ijzer en andere metalen), textiel en schoenen, grote en kleine elektrische apparaten, bouw-en sloopafval, schoon puin (stenen en tegels), dakafval, autobanden, klein chemisch afval, hout, geïmpregneerd hout, kurk, wegwerpluiers en asbest.

Per keer mag u maximaal 1,5 m³ brengen. De beheerder geeft u graag advies in welke bak welk afval moet.

Asbest
Voor asbest is voorzichtigheid geboden. Asbest mag alleen goed verpakt worden aangeleverd. Voor grotere hoeveelheden kunt u advies vragen bij het Loket Ruimte, tel. 492 700