Contact

Afvalbrengstation Wageningen

Adres:
Nudepark 77, Wageningen

Openingstijden:
maandag t/m vrijdag: 07.30 - 16.00 uur
zaterdag: 10.00 - 16.00 uur

Het afvalbrengstation is op feestdagen gesloten. 

Herbruikbare goederen?
Breng deze naar Emmaus Regenboog aan de Herenstraat 9!

Wat kunt u op het afvalbrengstation brengen?
Op het station kunt u veel soorten huisvuil brengen: grof huisvuil, tuinafval, papier, flessenglas en vlakglas, metalen (ijzer en andere metalen), textiel en schoenen, grote en kleine elektrische apparaten, bouw-en sloopafval, schoon puin (stenen en tegels), dakafval, autobanden, klein chemisch afval, hout, geïmpregneerd hout, kurk, wegwerpluiers en asbest.

Afval zelf in juiste container deponeren
Op het afvalbrengstation moet u zelf uw afval in de juiste bak deponeren. Onze medewerkers kunnen u aanwijzingen geven m.b.t. de juiste container voor uw afvalsoort maar mogen u niet helpen met het uitladen. (Dit vanwege regels omtrent tillen en veilig werken en vanwege aansprakelijkheid voor mogelijke schade aan uw voertuig.)

Per keer mag u maximaal 1,5 m³ brengen.

Asbest
Voor asbest is voorzichtigheid geboden. Asbest mag alleen goed verpakt worden aangeleverd. Voor grotere hoeveelheden kunt u advies vragen bij het Loket Ruimte, tel. 492 700.

Afvalpas
Elk huishouden heeft tegelijk met de afvalkalender, een toegangspasje voor het Afvalbrengstation ontvangen. Met dit pasje kunt u de slagboom van het Afvalbrengstation openen. Als u met de fiets komt heeft u het pasje niet per se nodig.

Let op: dit pasje krijgt u eenmalig en is voor meerdere jaren geldig. U ontvangt dus niet elk jaar een nieuw pasje.

Mocht u het pasje kwijtraken, dan kunt u contact opnemen met ACV via 0318 648 160 of info@acv-groep.nl.