Contact

Aanbiedregels

  • Zet de kliko's / PMD-zakken vóór 7.30 uur aan de weg of de avond ervoor vanaf 20.00 uur. Het tijdstip waarop de kliko's geleegd of PMD-zakken (hoogbouw) opgehaald worden kan  per week verschillen. Dat geldt ook voor het ophalen van grofvuil.
  • Zet de kliko met gesloten deksel aan de weg. Zo voorkomt u dat er afval op straat terecht komt. De kliko mag maximaal 70kg wegen.
  • Zet de kliko op een plek waar deze bereikbaar is voor de vuilnisauto.
  • Doe PMD-afval los in de PMD-kliko, dit voorkomt dat het afval vast in de kliko komt te zitten. Gebruikt u wel zakken, dan graag in doorzichtige zakken zodat wij en de verwerker kunnen zien dat er PMD-afval in de zak zit. 
  • Geen los afval of zakken naast kliko’s en verzamelcontainers voor glas, textiel, oud papier, PMD en restafval.