Contact

Kliko's

Bent u inwoner van gemeente Ede en is uw kliko vermist of beschadigd? Neem tijdens werkdagen contact op met ACV via 0318-648 160 of info@acv-groep.nl.

Hoe te gebruiken
Bij de meeste huishoudens in gemeente Ede wordt afval ingezameld door middel van kliko's: een kliko met grijze deksel voor het restafval, een kliko met bruine deksel voor groente-, fruit- en tuinafval en etensresten (gft+e), een kliko met blauwe deksel voor oud papier en karton en een kliko met oranje deksel voor plastic verpakkingen, blik en drinkpakken (pmd-afval). De kliko's voor restafval, pmd-afval en papier worden eens per drie weken ingezameld. De gft+e-kliko eens per twee weken. Kijk voor de inzameldagen op www.mijnafvalwijzer.nl of download de app 'Afvalwijzer' (beschikbaar voor iPad, iPhone, Android- en Windowsphone). Bij hoogbouwwoningen en in Kernhem A wordt het afval ingezameld door middel van ondergrondse verzamelcontainers voor restafval.  Hoogbouwbewoners kunnen hun zakken met pmd-afval eens per week op donderdag aan de weg leggen. Bewoners in Kernhem A leveren hun pmd-afval in bij de perscontainer bij Parkweide of via een pmd-kliko (op eigen verzoek).

Voor de kliko's gelden speciale regels.
Hoe moet u de kliko aanbieden? Het tijdstip waarop de kliko's geleegd worden kan per week verschillen.

  • Zet daarom de kliko om 7.30 uur op de voor u bekende aanbiedplaats. Dit geldt ook voor eventuele vervangende ophaaldagen.
  • Zet de kliko met gesloten deksel aan de weg zo voorkomt u dat er bij het legen van de kliko door een vuilnisauto met mechanische grijparm (zijlader) afval op straat terechtkomt.
  • Zorg dat de kliko niet zwaarder dan 70kg weegt.
  • Als afval na een aantal keer schudden niet uit de kliko valt, kan uw kliko niet geleegd worden. Stamp het afval dus niet te vast aan.
  • Als uw straat is opgebroken of om een andere reden niet bereikbaar, vragen wij u om de kliko's op een plaats aan te bieden die wel bereikbaar is voor de vuilnisauto.

Kliko's met chips
Alle kliko's in Ede zijn van een chip voorzien. Het doel daarvan is een sluitende klikoregistratie zodat de gemeente weet welke kliko bij welke huishoudens staan en hoe vaak huishoudens kliko's aanbieden. Kliko's zonder chip worden niet geleegd. Per 1 januari 2018 gaat u betalen per keer dat u de restafvalkliko aan de weg zet. Voor meer informatie kijk op de speciale campagnewebsite over de wijzigingen in afvalinzameling: www.meerafvalapart.nl.

Standaard
De gemeente Ede hanteert voor het restafval als standaard één kleine kliko met grijze deksel (140 liter). Huishoudens die om medische redenen een tweede restafvalkliko nodig hebben kunnen die gratis aanvragen bij ACV. Hiervoor is wel een doktersverklaring nodig. Vraag bij ACV naar het formulier. Heeft u om medische redenen veel afval, dan kunt u vanaf het voorjaar 2018 via de website van de gemeente Ede een financiele tegemoetkoming aanvragen in verband met het 'betalen per keer' voor restafval. Zie www.meerafvalapart.nl.

Voor het gft+e(tensresten) en papier stelt de gemeente in het buitengebied standaard één grote kliko (240 liter) beschikbaar. Binnen de bebouwde kom is de standaardkliko voor gft+e en papier klein (140 liter). Het deksel van de gft+e-kliko is bruin en het deksel van de papierkliko blauw. Voor pmd-afval is er één formaat kliko beschikbaar (groot, 240 liter). Huishoudens konden uiterlijk 16 oktober 2017 doorgeven dat zij nog eenmaal gratis hun kliko's voor gft+e, papier en restafval wilden omruilen voor het andere formaat. Op dit moment is het niet mogelijk meer om uw klikowissel door te geven. Vanaf 1-1-2018 is het weer mogelijk om bij ACV kliko's te wisselen of een extra kliko aan te vragen. Dit kost dan 30 euro (dit geldt voor alle afvalsoorten). Vraagt u een wissel aan binnen 3 maanden na verhuizing ? Dan is de wissel gratis (kopie huur- of koopovereenkomst vereist). 

 

.