Contact

Medisch afval

Medisch afval brengt u weg of gooit u bij het restafval. Medisch afval zoals spuiten of resten van medicijnen levert u in bij de apotheek, de milieubus of het het afvalbrengstation. Let op dat u spuiten en naalden verpakt in een naaldenbox. Deze haalt u bij de apotheek.

Restafval
Medisch afval zoals incontinentie en stomamateriaal gooit u bij het restafval. Ook plastic medisch afval zoals infuuszakken, hulpmiddelen van sondevoeding, nierdialysemateriaal en CAPD afval hoort bij het restafval. Omdat hier sporen van medicijnen of bacteriën in zitten, kan het niet bij het PMD-afval. Dat is onveilig voor de mensen die dat afval sorteren en verwerken.  Heeft u vanwege medische redenen zoveel restafval dat u een tweede grijze restafvalkliko nodig heeft? Dat kan. Deze extra restafvalkliko leegt ACV eens per drie weken tegelijk met uw andere restafvalkliko. Het aanvraagformulier voor de extra restafvalkliko kunt u hier downloaden.

Financiële tegemoetkoming
Vanaf 1 januari 2018 betaalt u per keer dat u restafval inlevert. Huishoudens die vanwege medische redenen veel restafval hebben, kunnen een financiële tegemoetkoming aanvragen bij de gemeente Ede. Deze vergoeding is maximaal €122,40. De tegemoetkoming bedraagt nooit meer dan de aanslag van het aantal aanbiedingen via de restafvalkliko (laagbouw) of ondergrondse restafvalcontainer (hoogbouw). Het aanvraagformulier voor de tegemoetkoming vindt u op de website van de gemeente Ede via deze link. Heeft u geen computer met internet, neem dan contact op met gemeente Ede via 14 0318 voor een papieren aanvraagformulier. U ontvangt de tegemoetkoming nadat het aantal aanbiedingen restafval (en medisch afval) in de belastingaanslag is verwerkt. Dat vindt plaats in het eerste kwartaal van 2019.

Mag ik incontinentiemateriaal ook inleveren bij de luierpunten?
Dat mag, als het uitsluitend om incontinentiemateriaal gaat. Het is wel zo dat de kans groter is dat er in 2019 geen financiële tegemoetkoming aan u wordt uitbetaald als u gebruikmaakt van de luierpunten. Dit omdat uw aanbiedgedrag dan wellicht lager is dan het gemiddelde aanbiedgedrag waarop de financiele regeling wordt gebaseerd.

Tip: wasbaar incontinentiemateriaal
Sommige mensen zien kans om medisch afval te voorkomen en zo de kosten te verminderen door gebruik te maken van wasbare materialen, zoals speciale wasbare slips, inleggers en onderleggers. Misschien is dat iets voor u? Op internet kunt u bijvoorbeeld kijken bij aanbieders zoals DryMed, Contence of Swaens.