Contact

RvC en MT

De raad van commissarisen van ACV bestaat uit 5 personen. Zij fungeren als klankbord en toezichthouder voor de directie.

De heer P. (Peter) van 't Hoog - voorzitter
De heer drs. H.G. (Henk) Mogezomp
Mevrouw M.A.J. (Marjolein) Brasz MSc
Mevrouw mr. drs. A.M.M. (Sandra) van Breugel
Mevrouw mr. J. (Jacqueline) Verbeek-Nijhof

Van link naar rechts: de heer Mogezomp, mevrouw van Breugel, de heer Koenderman (directeur ACV), mevrouw Verbeek-Nijhof, de heer Van 't Hoog en mevrouw Brasz

Het managementteam geeft dagelijks leiding aan de diverse afdelingen binnen ACV. Hieronder een overzicht van de huidige MT-leden.

Wouter Koenderman - directie
Edo Dokter - Manager Uitvoering
Corine Koops - Manager HR
Jurgen van de Kaaden - Manager Finance & Control
Lion Pol - Manager Proces & Informatie
vacature (reeds ingevuld)- Manager Techniek & Inkoop
vacature - Manager Beleid & Innovatie