Contact

DifTar en kliko voor PMD in Veenendaal

DifTar en kliko voor PMD in Veenendaal

De gemeenteraad van Veenendaal heeft op 19 februari besloten om diftar (betalen per keer dat restafval wordt aangeboden) met ingang van 1 januari 2016 in te voeren. Het vaste tarief voor de afvalstoffenheffing gaat omlaag en er komt een tarief per aanbieding van restafval. Iemand die afval goed scheidt is goedkoper uit dan iemand die dat niet doet. Met dit systeem is een jaar proefgedraaid in de wijk Dragonder. De bewoners waren tevreden en er was bijna 30% minder restafval in deze wijk. Er was weinig overlast van zwerfvuil of dumpingen van afval. De tarieven worden later dit jaar vastgesteld.

Kliko voor PMD: plastic, metaal/ blik en drankenkartons
Vanaf 2015 mogen gemeentes kiezen om bij het plastic ook blik en drankenkartons voor hergebruik aan te bieden aan de verwerker. De hoeveelheid wordt dan zo groot dat de plastic hero zak niet meer geschikt is als inzamelmiddel. Daarom start Veenendaal eveneens met ingang van 2016 met het inzamelen van plastic, metaal/blik en drinkpakken (PMD) met een kliko. Deze kliko wordt dan 3-wekelijks geleegd, evenals de papier- en restafvalcontainer. Het GFT-afval inzameling blijft net zoals nu 2-wekelijks.

Het college realiseert zich dat een vierde kliko voor mensen met een kleine tuin lastig kan zijn. “Maar”, zegt wethouder Kundic, “veel bewoners vragen hierom en vinden een kliko toch prettiger dan het afval binnenshuis of in de schuur te bewaren. Bovendien leidt de inzameling met plastic hero zakken tot zwerfvuil. Het is net als met de papierkliko even lastig een geschikte plek te vinden, maar is deze eenmaal gevonden, dan is het gemak groot”. Om mensen met een klein woonperceel tegemoet te komen wordt hen de keuze geboden om de grijze restafvalcontainer in te leveren. Er blijft nog maar weinig restafval over dat de bewoners naar bestaande ondergrondse containers in de buurt kunnen brengen.

Informatie voor bewoners
Bewoners ontvangen in de loop van dit jaar meer informatie over de wijzingen in de afvalinzameling die in 2016 ingaan. Bewoners van de proefwijken ontvangen binnen een paar weken bericht hoe de afvalinzameling zal verlopen de rest van dit jaar.

Ga terug naar het overzicht