Contact

Afvalproef in het buitengebied Ede

Afvalproef in het buitengebied Ede

Gemeente Ede en ACV starten een proef met afvalinzameling. Het doel is restafval verminderen en meer waardevolle grondstoffen hergebruiken. De proef start in de week van 13 april 2015 en wordt gehouden in het buitengebied van de gemeente. De proef duurt een jaar en wordt na afloop geëvalueerd. De gemeenteraad beslist uiteindelijk of de proef geslaagd is en voor de hele gemeente gaat gelden.

Wethouder Leon Meijer: “Een groot deel van het afval dat in de groene restafvalcontainer verdwijnt, bestaat uit herbruikbare en dus waardevolle grondstoffen. Slechts 15 kilo van de 212 kilo die in de restafvalcontainer terecht komt is echt onbruikbaar materiaal dat de verbrandingsoven in moet. Dat kan beter”.

Buitengebied
De proef wordt in het buitengebied gehouden omdat veel andere gemeenten de proeven meestal in de bebouwde kom houden. Er is nog weinig bekend over de verbetering van de afvalscheiding bij adressen buiten bebouwde kommen. Bij de proef wordt wel onderscheid gemaakt tussen het gebied ten noorden en zuiden van de A12.

Vergoeding afval scheiden loont
Inwoners die meedoen met de proef in het buitengebied ten noorden van de A12 kunnen in aanmerking komen voor een vergoeding als zij de container met restafval minder vaak aanbieden. Deze vergoeding wordt na de proef berekend. Deze vergoeding geldt niet voor de proef in het gebied ten zuiden van de A 12. Op deze manier wordt nagegaan of een financiële prikkel extra helpt om het doel te behalen.

Nieuwe container
Alle inwoners in het proefgebied krijgen een grijze container met oranje deksel voor PMD. PMD is een afkorting voor Plastic verpakkingen, Metalen (blik) verpakkingen en Drankenkartons. Zo kunnen deze grondstoffen ook gescheiden worden van het restafval. Daardoor is er dus minder restafval. Onderdeel van de proef is ook dat de papiercontainer vaker wordt geleegd.

Meer info voor betreffende inwoners
De inwoners van het proefgebied zijn met een brief en een folder geïnformeerd over de proef.  Deze en andere informatie en veelgestelde informatie is te vinden op: www.ede.nl/afvalscheidenloont

 

Ga terug naar het overzicht